Monthly Archives: april 2018

Home/2018/april

Uke 18, 2018

Tags: |

Ukens bilde, uke 18-2018 Det blir ikke skikkelig vår før man har møtt igjen den vakre toppdykkeren. Toppdykkerparet er tilbake på plass like etter at de første store råkene har åpnet seg i isen. Det gjelder å være tidlig på plass skal man sikre seg en god reirplass. Toppdykkeren knytter sterke bånd

Uke 17 2018

Tags: |

Ukens bilde, uke 17-2018 Å være glad i naturen kan uttrykkes på mange vis. Noen ganger kan det være like så greit å bare si det rett ut. Ingebjørg er NN´s andre kvinnelige medlem, født i 1988. Ingebjørg kommer fra Salsnes i

Uke 16, 2018

Tags: |

Ukens bilde, uke 32-2018 Knopper av Stor kubjelle er en vakker tidlig voksende plante. Som man ser har den skikkelig pels for å overleve temperatursvingningene man ofte har i april. Fotografert med 105 mm macro Nikkor Ove Bergersen (født 24. mai 1957)

Uke 15, 2018

Tags: |

Ukens bilde, uke 15-2018 Når begynner våren i Arktis? Det kommer an på hvem du spør. En insektspiser som sivsangeren tar ikke sjansen på å dra til Vardø før nærmere sankthans. Innbyggerne i fuglefjellet tåler ruskevær langt bedre, og de har det mye mer travelt med å starte hekkingen. Lomvien svermer i

Overtramp i naturen

Norske Naturfotografer har satt strenge etiske krav til sine medlemmers fremferd i naturen og på digitale medier. I våre vedtekter står følgende. "Det er et overordnet prinsipp for foreningen at hensynet til naturen alltid må komme i første rekke. Utilbørlig framferd som er til ulempe eller skade for natur og miljø, kan ikke aksepteres. Man

Uke 14, 2018

Tags: |

Ukens bilde, uke 14-2018 Innsjøen Femunden som ligger helt nord i Hedmark og strekker seg opp i Sør Trøndelag er Norges tredje største innsjø og Skandinavias største over 600 moh. Den er utsatt for vær og vind og det er ikke ofte den ligger blikkstille. Men noen ganger må naturen