Ukens bilde, Øystein Søbye

Fem av åtte familiegrupper i ulvesonen – der ulven skulle ha forrang – skal nå utryddes. Denne ulven tilhører en av de flokkene som skal slaktes ned. I Norge er ulven totalfredet…

Øystein Søbye

Øystein Søbye (født 12. juni 1958) er en norsk fotograf og forfatter bosatt på Bjørkelangen utenfor Oslo.
Han har gitt ut en rekke bøker, spesielt om natur, friluftsliv, kulturminner, severdigheter, mat og reiseliv, – hovedsakelig fra områdene rundt Oslo.

Sammen med Ola Einbu startet han i år 2000 kulTurforlaget (tidligere Bak syv blåner forlag). Søbye har tidligere vært redaktør for BioFotos blad Naturfotografen. Han er medlem i Norske Naturfotografer og tilknyttet bildebyrået NTB/Scanpix.

Instagram Facebook