Om oss

Vedtekter Norske Naturfotografer/NN

Norske Naturfotografer (NN) er en uavhengig forening for helt eller delvis profesjonelle norske naturfotografer. Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser, samt bidra til å høyne det faglige nivået hos norske naturfotografer og styrke naturfotografiets stilling og anseelse i Norge.

Det er et overordnet prinsipp for foreningen at hensynet til naturen alltid må komme i første rekke. Utilbørlig framferd som er til ulempe eller skade for natur og miljø, kan ikke aksepteres. Man skal vise aktsomhet og respekt for naturen, både når man ferdes der, eller om man ytrer seg skriftlig på egne eller andres nettsteder, privat eller offentlig. Det forventes at man er en ambassadør for naturmangfoldet både privat og i sitt virke.

Ved opptak i foreningen godtar man foreningens formålsparagraf og vedtekter. Opptrer man bevisst på tvers av foreningens profil, kan foreningen påpeke dette og be om at medlemmet retter seg etter vedtektene. Motsetter man seg det, kan man i ytterste konsekvens ekskluderes. Årsmøtevedtak Oslo 22.02.2014.

NORSKE NATURFOTOGRAFER (NN) er en forening for helt eller delvis profesjonelle naturfotografer som er bosatt i Norge. Foreningen som ble stiftet i 1976 teller for tiden 77 medlemmer. Formålet med foreningen er å være et faglig og sosialt forum for naturfotografer. Og samtidig bidra til å fremme naturfotografiens seriøsitet og anseelse overfor fagmiljøer og det generelle publikum. Mange medlemmer er aktive skribenter og forfattere med stor produksjon. Det har de seneste årene kommet et stort antall bøker der foreningens medlemmer enten har levert bilder eller stått for hele utgivelser. Flere medlemmer arbeider med dokumentarfoto på høyt internasjonalt nivå og er godt representert i verdensledende konkurranser, magasiner og bokproduksjoner. Mange er også skribenter og forfattere med stor produksjon bak seg.

Utstillinger er flott måte å få vist våre bilder til et større publikum. Gjennom årene har foreningen vært involvert i mange store og flotte utstillinger.

  • Kaos, Norsk Naturfotofestival 2015,  les mer.
  • Vill vakker og sårbar. Naturmangfoldåret 2010, les mer.
_DSC0194-460

Kaos, utstilling Norsk Naturfotofestival 2015

norske_naturfototgrafer_naturmangfold_utstilling-1

Naturmangfoldåret 2010

Foreningen har vært med på en rekke bokutgivelser.

  • Galleri Norge. Norsk naturfotografi gjennom fire årstider (kollektivt prosjekt i regi av NN), Hilt & Hansteen (1992) ISBN 82-7413-231-9
  • Naturligvis (Jubileumsbok for NN 1976-1996) (1995) ISBN 82-993531-0-6
  • Øyeblikk. Naturfotografenes beste fototips (Jubileumsbok for NN) (2001) ISBN 82-7643-233-6 / ISBN 82-993531-0-6
  • Lyspunkt – fotoprosjekt i norsk natur (kollektivt prosjekt i regi av NN), Naturforlaget (2005) ISBN 82-7643-377-4
  • Norsk natur – vill, vakker og sårbar (med tekst av Pål Hermansen), Forlaget Tom & Tom (2011)
  • De siste eventyrskogene. Cappelen Damm AS 2014
Foreningen står sammen med BioFoto bak Norsk Naturfotofestival.
For å bli medlem av NN kreves det et visst aktivitetsnivå og en omsetning av bilder som forteller at søkeren har naturfoto som hel- eller deltidsbeskjeftigelse. Viktigst er det likevel at innsendte arbeidsprøver holder god kvalitet og viser en profesjonell innstilling. Opptak av nye medlemmer gjøres av årsmøtet med simpelt flertall etter en vurdering av arbeidsprøvene og de gitte opplysningene.

Les mer om opptak her

Foreningen har et internasjonalt samarbeid gjennom paraplyorganisasjonen IFWP (International Federation of Wildlife Photography). Foreningen er også medlem av fellesorganisasjonen Foto-Norge. Foreningen er hovedaksjonær, sammen med foreningen BioFoto i Norsk Naturfotofestival.

Foreningen har hatt mange gode ledere fra starten i 1976, frem til i dag.

Ole Daniel Enersen, Ragnar Frislid, Asle Hjellbrekke, Bård Løken, Jørn Areklett Omre, Magnus Reneflot, Tom Schandy, Rolf Sørensen, Roy Mangersnes (2011-2013), Kai Jensen (2013-2020), Dag Røttereng (2020-22) , Roger Brendhagen (2022- ).

Fotografiet er beskyttet i åndsverksloven, og det er et par ting du bør vite ved bestilling av et fotografisk arbeid. Last ned en liten rød bok om opphavsretten her: EN-LITEN-RØD-BOK_FN6

Styret i Norske naturfotografer NN

Roger Brendhagen
Roger BrendhagenLeder
Tlf: +47 484 01 818
Roger Brendhagen
Roger BrendhagenSekretær
Tlf: +47 484 01 818
Robin Jenssen
Robin JenssenRegnskapsfører
Tlf: +47 415 00 637

Æresmedlemmer

Foreningen har tildelt æresmedlemskap til Pål hermansen og Jan Magnus Reneflot. Les mer om våre hedersmedlemmer.