Årsmøte 3. februar 2018

3. februar 2018 samles NN´s medlemmer for årsmøte. Denne gang hos Olympus Norge som er vertskap. Det er alltid flott å treffes igjen, for hyggelig prat og sosialt samvær. Som vanlig har vi foredragsholder på årsmøtet, denne gang med med Jari Peltomaki som vi ser på bildet over. Jari Peltomaki er en av Finlands fremste fuglefotografer.

På årsmøtet går vi også igjennom søknader fra nye søkere. Nye søkere blir stemt inn ved simpelt flertall. I år har vi i tillegg en post som tar for seg gjennomgang av regnskapsføring i ulike programmer. Vi regner også med å få en liten gjennomgang av utstyr som Olympus vil trekke frem.

Vi ønsker alle NN´s medlemmer velkommen!

Ønsker du å søke om opptak i NN?
Husk søknadfrist for opptak, 10. januar, les mer.