Asgeir Helgestad

Ageir Helgestad
Ageir Helgestad
Dyr i skogen, Cappelen (2001) ISBN 9788202211257
Fugler i skogen, Cappelen (2003) ISBN 9788202230487
Dyr og fugler i fjellet, Cappelen (2005) ISBN 9788202243470
Villrein (2002)
Drømmen om villmarka (The Boy who adored the Wilderness) (2005)
Liv og Død i Arktis (2008)
Tømmerveien 11
3622 Svene
Telefon: +47 92603816

Helgestad er ingeniørutdannet, men har levd som frilans naturfotograf siden han fullførte utdannelsen i 1991. Han leverer fast til NRKs naturprogrammer.

Han har vunnet både førstepris (1993) og andrepris (1992) i verdens største naturfotokonkurranse: BBC Wildlife Photographer of the Year, arrangert av BBC Wildlife Magazine og Naturhistorisk Museum i London. I 2002 vant han BBC Newcomer Award i verdens største naturfilm-festival Wildscreen i England. Han har laget tre fotobøker for barn og ungdom, og for den første av dem, Dyr i skogen, vant han Kultur- og kirkedepartementets debutantpris i 2001. Han fikk Buskerud fylkeskommunes kulturstipend 2003.

Instagram Facebook

One Comment

 1. Jan Sliper 26. desember 2017 at 23:23 - Reply

  Hei Asgeir Helgestad.
  Det var en kjempefin film jeg fikk se på NRK i dag fra Svalbard og om isbjørn-familen ”Frost”. Takk for det du har gjort for at denne filmen skulle bli en fin naturopplevelse i mellomjula.

  Men det jeg oppfattet som hovedbudskapet i denne filmen, var at; ”skulle den negative utviklingen av klimaet i arktisk stoppe”, så må vi mennesker stoppe eller redusere vår påvirkning av klimaet.

  Ettersom jeg har en meget avdempet innstilling til menneskenes påvirkning av klimaet på jorda, ønsker jeg å stille deg noen spørsmål.

  1) Mener du virkelig at klimaendringen på jorda som nå skjer i Aktiske strøk i hovedsak kommer av menneskeskapt påvirkning?

  2) Er svaret ditt ja, hvordan kan du da forklare at havisen rundt antarktisk har vært borte tidligere, samt at isbjørnstammen som da oppholdte seg der, overlevde denne perioden?

  Jeg mener at klimaendringene som da skjedde ikke kan ha vært menneskeskapt, men har skjedd via solens planetenes påvirkning av vårt klima, lik det som tidligere ga oss istider og varmer klima i perioder.
  (Kanskje er Svensmark sin teori det nærmeste vi kan komme i dag)

  Personlig er jeg meget redd for at klimaskeptikere som har andre meninger om årsaken til våre klimaendringer på denne klode blir udemokratisk skjøvet til side i pressen, av journalister og av avgiftskåte politikere som ikke har kunnskap om klima og om årsaken til våre klimaendringene på jorda.

  Det er godt kjent blant mange vitenskapsmenn med klima som sitt fagfelt at de ikke kommer fram med sin kunnskap pga at meninger blir sensurert av politikere, pressen og andre organer som får forskningsmidler for å forske på de menneskeskapte klimaendringene. Og etter det jeg selv har observert så er Norge i dag landet som mest kjører den bastante linjen om at det er CO2 økningen på jorda som er den stor trusselen.

  Glemt er dessverre jorda og de maritime område sin egen naturlige produksjon av CO2. Glemt er også forurensing av giftige gasser (dioxiner kvikksølv mm) og sotpartikler i atmosfæren som felles ut over polområdene.
  Det er kjent at spesielt Asia og Europa i i de siste 100 år har spydd ut giftige og forurensede gasser og partikler som en kan finne i organismen til polare
  dyr og planteliv. Ja til og med er dette blitt påvist i organismen hos eskimoene på Grønland.
  CO2 er ved siden av N2 den reneste og mest nødvendige gassen vi har på jorda og i havet. Uten CO2 får vi ikke O2. CO2 nivået i atmosfæren påvirker ikke temperaturen på jorda. Det er ifølge mange klimaforskere motsatt. Temperaturen påvirker CO2 nivået. Dette er bevist av mange forskere, men det offisiell Norge vil ikke vite om dette.

  Som medlem av klimarealistene så vil jeg sitere følgende fra notat
  19.12.2017:
  En gruppe forskere ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har funnet det de kaller for klimaforskningens «missing link»: Det siste og avgjørende beviset for teorien om at klimaendringer påvirkes av en kombinasjon av kosmisk stråling fra eksploderende stjerner i Melkeveien, solens aktivitet og skydekket her på jorden. Det er den danske forskeren Henrik Svensmark (DTU-foto) som står bak oppdagelsen, i samarbeid med forskerne Martin Enghoff, Nir Shaviv og Jacob Svensmark. Forskningen publiseres i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications tirsdag 19. desember. Se også eget oppslag med Svensmarks egen kronikk,
  Svensmarks teori
  Jorden bombarderes hele tiden av kosmisk stråling fra verdensrommet. Strålingen består av svært energirike atomkjerner fra eksploderende stjerner i Melkeveien (supernovaer). Hvor mye stråling jorden blir utsatt for, er avhengig av hvor mye solen beskytter oss.
  Hvis solen er aktiv, sperrer den for mye av den kosmiske strålingen. Hvis solen er passiv, slipper mer stråling ned til oss.
  Mengden kosmisk stråling som treffer jorden påvirker mengden av skyer. Mye stråling betyr mer skyer og kaldere klima. Mindre stråling betyr færre skyer og varmere klima.
  14.12.2017
  Et interessant intervju
  Nettavisen er en av få medier i Norge som glimter til med faktabasert klimajournalistikk av høy kvalitet i regi av Magnus Blaker Ved denne anledning finner vi et intervju med en av de få forskerne ved Cicero som ikke beskjeftiger seg mest med klimapolitikk eller kunsten å fortelle eventyr til mediene i Norge. (Cicerofoto av Glen Peters, sitert fra nettavisen) En forskningsrapport har i visse miljøer slått ned som en bombe ifølge Nettavisen, til tross for at man i bredere naturvitenskapelige miljøer lenge har vært klar over at modellene til FNs Klimapanel har feilet i sine anslag over klimasensiviteten. Denne forskningen gjentar det man har vært klar over lenge, at det i ca 20 år ikke har vært signifikant global oppvarming til tross for våre «utslipp». Enten har man feilberegnet klimasensiviteten (hvor mye temperaturen øker med en dobling av atmosfæreisk CO2) og kan derfor «slippe ut mer», noe media i Norge har skrevet mye om i høst. Eller så er det avdekket noe fundamentalt galt, noe media slett ikke har ønsket å skrive om.
  Forstår de ikke klimasystemet?
  Det både Hans Von Storch og Glen Peters gir uttrykk for henholdsvis i 2913 i Der Spiegel og i Nettavisen i september i år, er at den andre muligheten er at man i IPCC_leiren ikke har forstått klimasystemet. Dermed kan man heller ikke forstå de postulerte men ikke-observerte menneskeskapte klimaendringer. Det samme har klimarealistene lenge påpekt, sammen med andre ledende talsmenn for den naturvitenskapelige hovedretning på klimafagfeltene.
  Konkret betyr det at det ikke er atmosfærisk CO2-nivå som styrer klimaet, men helt andre faktorer. Konkret kan selvsagt ikke Peters tillate seg å være i det offentlige rom, men han er altså «paff».

  Lykke til med ditt arbeid og forskning.
  Med vennlig hilsen Jan Sliper (pensjonert kjemiingeniør)
  e-post: jan-sli@online.no

Leave A Comment