Dag Røttereng

Dag Røttereng
Dag Røttereng
Dag Røttereng (født 1962), er bosatt i Melhus, Sør-Trøndelag.

Han har fotografert natur siden begynnelsen på 1980-tallet, og har skrevet en rekke artikler om natur og foto i flere tidsskrift. Gjennom en årrekke hadde han en fast spalte med bilder om natur i den trønderske lokalavisen Arbeider-Avisa.

I 1996 kom hans bok «Naturens storstue – den uberørte barskogen», en bok med både tekst og bilder som omhandlet viktigheten av å verne landets siste rester av uberørt barskog.

Høydepunkter

1996 Naturens storstue
Løkkenhaugen
7224 Melhus
Tlf: +47 92452646

Leave A Comment