Foto-Norge

Foto-Norge skal styrke, utvikle og formidle fotografiets rolle i samfunnet.

Norske Naturfotografer/NN er medlem av Fellesorganisasjonen Foto-Norge. Organisasjonen ble stiftet i 2010, som en sammenslutning av flere norske fotograforganisasjoner.


Formål med Fellesorganisasjonen Foto-Norge

Alle er en del av den visuelle kulturen.

På mange måter og fra mange synsvinkler vil Fellesorganisasjonen Foto-Norge arbeide med å støtte og utvikle den visuelle kulturen i samfunnet.

Fotografiet har siden starten i 1839 utviklet seg til å bli noe som angår alle mennesker, som vårt mest universale språk, som yrke, kunst, hobby og formidler. Men også som tidskapsler av fakta og kultur, personlig og kollektivt.

Vi bombarderes. I dagens aviser er halvparten av den trykte flaten fotografi. I vår globaliserte verden mottar vi et bombardement av visuelle inntrykk fra TV-kanaler, aviser, magasiner, internett og mobiltelefoner. Bildet er blitt enkelt publiserbart og kan spres umiddelbart. Vi oppdaterer profilbilder på Facebook, vi har webgallerier, fotoalbum med oss på mobiltelefonen og vi deler bilder med MMS. Med webkamera og våre private bilder deltar vi i den offentlige mediasfæren, og snakker med et visuelt språk.

Se og forstå. Det sies at den som behersker ordet har makt. Det sies også at et bilde kan si mer den tusen ord. I dag trenger vi både som enkeltpersoner og samfunn å forstå de bildene vi omgir oss med. Det for å kritisk å kunne vurdere egne og andres fotografiers innhold. Hver enkeltes politiske valg formes gjennom bilder, og vår forståelse av verden utfordres gjennom bildeflommen. Det er derfor svært nødvendig å kunne lese bilder for å ha forutsetning for en demokratisk og kritisk refleksjon. Foto-Norge vil arbeide for økt kunnskap, forståelse og respekt for fotografi og film. Dette skal skje direkte og gjennom våre medlemsorganisasjoner og via alle deler av samfunnet som medier, skoler, næringslivet, institusjoner og det politiske miljøet.

Det må stilles krav. Det er ikke nok kunnskap i samfunnet i dag om fotografiets påvirkning og betydning. I pensumet til norsk grunnskole er under én promille viet å forstå dagens bildekommunikasjon på en kritisk måte. Med et slikt paradigmeskifte stilles det også krav, både til dem som skal formidle fotografi og film, og til dem som skal betrakte og forstå.

Milliarder med bilder. Etter den digitale revolusjonen, som for alvor startet midt på 1990-tallet, har det å fotografere og filme fått stadig større betydning. Fotorådet opplyste at da bruken av film var på topp i Norge i 2001, ble det tatt godt over 200 millioner bilder i året. Nå er det snakk om flere milliarder. Vanlige kameraer, mobiltelefoner, webkameraer, satellitter og overvåkingskameraer fyller opp private og offentlige bildearkiver i et tempo og med en mengde og et innhold som vi bør kunne tolke og forstå i større grad.

Stor kraft. Foto-Norges mål er bl.a. å øke fotografenes kunnskap, etikk og formidlingsevner, peke på fotografiets store og viktige rolle i samfunnet, som bærer og formidler av både kultur og informasjon. Vi vil arbeide for at vedtatte rettigheter, fotografisk etikk og personvern skal bli forstått og respektert av bildebrukerne, gjennom samarbeid og med ca. 5000 fotografer i ryggen. Foto-Norge vil ha stor kraft, både ovenfor fotografer, bildebrukere og det politiske miljøet.

Felles forum. Når det gjelder de store linjene og de viktige sakene som har betydning for fotografer flest, fikk endelig Norge sin fellesorganisasjon i juni 2010. Liknende organisasjoner finnes både i Danmark, Finland og Sverige. I Sverige har en organisasjon arbeidet i mer en hundre år for det fotografiske bildet og for fotografers stilling. Et felles forum vil gjøre oss mer synlige og gi oss en viktig rolle i mediebildet og i samfunnet ellers. Utover å verne det fotografiske bildets stilling og funksjon, har også Foto-Norge som mål å samle det fotografiske miljøet. Foto-Norge skal bli en stemme og en arena for diskusjon om fotografi og film i Norge og i Norden.

Link til Foto-Norges hjemmeside: Foto-Norge

Leave A Comment