Har du rett til penger?

Snart lanseres en portal der vi som fotografer kan søke om kompensasjon for privat bruk av våre bilder.

Sett av datoen 24. mars for å lære mer om portalen!

Nytt: Møtet er avlyst

I den reviderte åndsverkloven som trådte i kraft 1. juli 2018 ble visuelle verk inkludert, og ordningen er hovedsakelig rettet mot profesjonelle utøvere. Sammen med fotografforeningene fordeler organisasjonen BONO kompensasjon for privatkopiering til rettighetshavere til visuelle verk. Kompensasjonen bevilges årlig over statsbudsjettet.

I en nettportal som er underveis, kan du som fotograf søke om kompensasjon for privatkopiering av dine fotografier for foregående år. I år kan du søke om kompensasjon for de siste halvdel av 2018 og hele 2019. Nettportalen vil være åpen for søknader i perioden 20. mars – 20. april.

Les mer om BONO her.

Sammen med BONO arrangerer Norges Fotografforbund et møte om ordningen på Fotografiens Hus i Rådhusgata 20 i Oslo tirsdag 24. mars kl. 17. Der skal BONO gå gjennom portalen og fortelle mer om ordningen.

Møtet er avlyst grunnet koronasituasjonen

Forfattet av
Dag Røttereng 20. april 2022.