Kim Abel valgt inn som nytt medlem

NNs årsmøte er avholdt og vi ønsker Kim Abel velkommen som medlem i foreningen. Kim er 44 år og har tatt hovedfagsutdannelse på Universitetet i Oslo innenfor zoologi/økologi og har siden 2000 jobbet som biolog i stiftelsen BioFokus. I BioFokus har han hovedsakelig arbeidet med kartlegging av biologisk mangfold, og han har arbeidsområdet i hele Norge.

I 2002 startet Kim og to andre biologer og naturfotografer (Bård Bredesen og Sigve Reiso) opp nettarkivet www.naturarkivet.no for å ha en salgskanal for sine bilder. Nettarkivet består av et rikholdig utvalg bilder med hovedfokus på nordisk og arktisk natur, biologisk mangfold og andre aktuelle miljøtemaer. Her kan en søke opp bildemotiv, enten det gjelder bestemte planter og dyr, truede eller svartelistede arter, verdifulle og truede naturmiljøer, landskaper, undervannsbilder, friluftsliv, skjøtsel, naturinngrep eller andre miljøproblemer. I arkivet er det f.eks. bilder av over 1000 ulike arter. Bildeutvalget er spesielt rettet mot kunder innen naturforvaltningen som har behov for illustrasjonsbilder.
Min fotografering handler i stor grad om å dokumentere sjelden og trua natur, og jeg mener dokumentarfoto har en veldig viktig funksjon ved å dokumentere både for forvaltning og for resten av befolkningen hva vi står i fare for å miste. Det er lettere å få forståelse for hvorfor vi må ta vare på natur når man får et nærere forhold til naturen som kan gå tapt.
Kim Abel

Leave A Comment