Lundberg med ny bok

 

Anders Lundberg/NN har nylig gitt ut boka «Fjellplanter – Filefjell og Jotunheimen sør», på Dreyers forlag, i stort format over 300 sider

Boka tar for seg de fleste plantene du kan treffe på i fjellet i Sør-Norge, og hver art er beskrevet i tekst og bilder. I en spennende innledning tar forfatteren for seg miljøforholdene plantene møter i fjellet, både utfordringer og tilpasninger. Han forklarer også hvorfor de fleste av fjellplantene ikke finnes i lavlandet, der det er tross alt er varmere.

 

 

 

 

Et eget avsnitt tar for seg fotografering av planter, og vi kan f.eks. lese om forskjellen mellom et fint motiv og et fint bilde. Noen av bildene i boka er tatt med fokusforskyvning, og i boka tar forfatteren for seg de ulike trinnene i den prosessen. Boka presenterer de vanlige artene i fjellet, men også de sjeldne og rødlistede.

 

Noen av de sjeldne artene har en såkalt bisentrisk utbredelse, dvs. arter som finnes i nordnorske og sørnorske fjell, men som mangler i midtre deler av landet. Boka er til salgs i landets bokhandlere, men kan også bestilles direkte fra forfatteren via Facebook.

 

 

Forfattet av
Dag Røttereng 2. desember 2021

Leave A Comment