Pål Hermansen

Pål Hermansen
Pål Hermansen
Fotograf (1955) bosatt i Ski. Sekretær og æresmedlem i NN. Utdannet tannlege, homeopat og fotograf (BAHon). Har utgitt 22 bøker, hatt en rekke utstillinger og bildeforedag i inn- og utland, er publisert i verdensledende medier og holder fotoworkshops. Premiert i konkurranser som World Press Photo, Wildlife Photographer of the Year etc. Assosiert til Wild Wonders of Europe- prosjektet. Selektert for BBC-boken 10 Masters of Nature art (2013) som en av verdens 10 ledende naturfotografer. Arbeider gjerne i krysningsfeltet mellom natur- og kunstfotografi og er spesielt opptatt av forholdet mellom mennesker og natur. Bildesalg gjennom Getty Images, Steve Bloom Images og Scanpix.

Høydepunkter

Siggerudveien 908
1400 SKI

Tlf: +47 91609350

Leave A Comment