Bernt Østhus

Ukens bilde, Bernt Østhus

Tags: |

I Midt-Norge trekker elgen opp i fjellet på sommeren for å følge den friskeste vegetasjonen til enhver tid. På tidlighøsten, når frosten gjør [...]

Uke 22, 2018

Tags: |

Ukens bilde, uke 22 - 2018 Dobbeltbekkasinen er en av fire fuglearter i Norge som har et utpreget vårspill på faste [...]