Tom Schandy i Arvika

Flere av NNs medlemmer holder foredrag på festivaler i inn- og utland. Den 1. februar er det Arvika Fotofestival i Sverige som har gleden av å få besøk av en av våre medlemmer – Tom Schandy.

Arvika Fotofestival gikk første gang av stabelen i 2010, og har deretter blitt holdt annenhvert år. I år er det sjuende gangen Naturfotograferna Arvika arrangerer fotofestivalen som har en tydelig retning mot naturfoto og inneholder bildvisninger, leverandørmesse, seminarer og fotoutstillinger. Tidligere har både Orsolya og Erlend Haarberg og Øyvind Antonsen fra NN vært foredragsholdere.

Tom Schandy vil ha verdenspremiere med sitt helt nye foredrag ‘Life is a game’, som er en personlig historie om hans fasinasjon for fuglenes parringsspill. Han vil dele 45 års erfaring fra ulike spillplasser, og foruten våre skandinaviska fugler som tiur, orre, brushane og dobbelbekkasin vil han også vise bilder fra tiurspill i skogene i Jakutsk i Øst-Sibir.

Les mer om festivalen her: Arvika Fotofestival

Forfattet av
Dag Røttereng 28. februar.

Leave A Comment