Ukens bilde, Kai Wilhelm Nessler

Foto: Kai Wilhelm Nessler

Mollestadeika er Norges nest største og har en anseelig alder av 1000-1100 år. Bildet er tatt med infrarødt.