Foto: Kim Abel

«Jeg hater måker» – Nei, det kan jeg med sikkerhet si at jeg ikke gjør. Måker er noen fascinerende fugler. Ikke alltid like hyggelige å ha utenfor soverommet når de setter i gang med skrålet sitt, men få fugler gir meg flere assosiasjoner til et godt liv. Kyst og hav med bading, snorkling, fisking, fotografering og mange naturopplevelser hører naturlig sammen med måkene.

Fugler er samtidig viktige indikatorer for sunne økosystemer, noe som dessverre har medført at mange av måkene våre sliter stort i en natur som i økende grad blir ødelagt av oss mennesker. Bildet er fra Flatanger og viser en ung gråmåke som flyr over hekkbølgene etter båten jeg sitter i.

Kim Abel

Kim er utdannet zoolog/økolog fra Universitetet i Oslo og jobber til daglig i stiftelsen BioFokus med kartlegging av biologisk mangfold, samt i Statens naturoppsyn. Kulturlandskap og skog har vært hans hovedarbeidsområder de siste årene. Kims kunnskap fra jobb har han også tatt med seg i sin fotografering. Kjennskap til områder med sjeldne arter og truet natur gjør at han kan fotodokumentere arter og miljøer som få har kjennskap til. Han er allsidig som fotograf og jobber med hele spekteret fra ekstrem makro til landskap, og fra moser og sopp til isbjørn og hval.

Instagram Facebook

Tags: |