Ukens bilde, Bernt Østhus

En flokk polarlomvi flyr lavt over vannet i fjordene øst for Svalbard. Det er utrolig at disse kalde farvannene er hjem til slike utrolige mengder fugl. Hemmeligheten finnes under havoverflaten, hvor store mengder plankton driver kretsløpet.

Bernt Østhus

Growing up in the mountain village of Soknedal in Sør-Trøndelag County in Norway, nature was nearby and a natural venue for spare time activities. My fascination for wildlife was developed through numerous hikes in the forest surrounding our family farm as well as hikes and hunting trips to Forelhogna National Park.

Instagram Facebook