Ukens bilde, Kim Abel

Foto: Kim Abel

I april 2015 lå jeg i vannet og plasket utenfor Hornøya for å prøve å se om jeg kunne komme nærme de store flokkene med lomvi som lå der. Det viste seg at de var veldig nysgjerrige og svømte ganske tett på meg der jeg lå med tørrdrakt. Når de følte at de kom litt for nærme dukket de og da var det bare å ligge klar med fingeren på utløseren. Lett var det ikke å få bildene jeg ønsket, men tålmodighet lønner seg.

Kim Abel

Kim er utdannet zoolog/økolog fra Universitetet i Oslo og jobber til daglig i stiftelsen BioFokus med kartlegging av biologisk mangfold, samt i Statens naturoppsyn. Kulturlandskap og skog har vært hans hovedarbeidsområder de siste årene. Kims kunnskap fra jobb har han også tatt med seg i sin fotografering. Kjennskap til områder med sjeldne arter og truet natur gjør at han kan fotodokumentere arter og miljøer som få har kjennskap til. Han er allsidig som fotograf og jobber med hele spekteret fra ekstrem makro til landskap, og fra moser og sopp til isbjørn og hval.

Instagram Facebook