Ukens bilde, Kim Abel

Lappugla er med sin fantastiske hørsel en formidabel jeger. Den mangler et ytre øre, og øregangen er dekket av fjær uten bistråler. Trolig for at lyden ikke skal hindres på sin vei inn i det indre øret. Den kan høre mus som beveger seg under en halv meter med snø, eller mus på 100 meter avstand. Fra sin utkikkspost i bjørkeskogen er ingen mus trygge.

Kim Abel

Kim er utdannet zoolog/økolog fra Universitetet i Oslo og jobber til daglig i stiftelsen BioFokus med kartlegging av biologisk mangfold, samt i Statens naturoppsyn. Kulturlandskap og skog har vært hans hovedarbeidsområder de siste årene. Kims kunnskap fra jobb har han også tatt med seg i sin fotografering. Kjennskap til områder med sjeldne arter og truet natur gjør at han kan fotodokumentere arter og miljøer som få har kjennskap til. Han er allsidig som fotograf og jobber med hele spekteret fra ekstrem makro til landskap, og fra moser og sopp til isbjørn og hval.

Instagram Facebook