Ukens bilde, Pål Brenne

Grønt skifte? Hele samfunnet prøver å omstille seg i mer miljøvennlig retning, men ikke alle tiltak er til beste for naturen. Her har jeg fotografert en grønn elbil i en natur som er i ferd med å ødelegges. Effekten med de sterke fargene kommer av at jeg har brukt et infrarødt filter på opptaket og behandlet bildet i Photoshop etterpå.

Pål Brenne

Pål er naturfotograf med særlig fokus på nærområde på Romerike, men tar også mye bilder ellers i landet og på oppdrag i utlandet. Han er journalist og redaktør i «Naturfotografen» og holder kurs og inspirasjonsforedrag i fotografering og bildebehandling. Bilder til utsmykking selges  ved kontakt på epost/telefon

Instagram Facebook