Ukens bilde, Per Gätzschmann

Det har blitt utallige turer på leiker med storfugl, orrfugl, brushøns og dobbeltbekkasin gjennom årene. Noen få ganger blir en belønnet med drømmelys som her fra årets orreleik. En glad naturfotograf merker ikke vekta av sekken engang etter en slik morgen.

Per Gätzschmann

Per Gätzschmann, (født 1955) i Trondheim har i hele sitt yrkesaktive liv jobbet i biologiske miljøer med taksidermi (preparering av fugler /dyr og utstillingsarbeide) samt naturfoto. Han har levert bilder til mange utstillinger, forskningspublikasjoner, vitenskapelige artikler, bøker, tidsskrift osv.

Naturfoto handler for Pers del om følelser for naturen, og alt som lever der. Dyr og fugler i miljø, samt varierende lysforhold er favorittene, men også makro og drone brukes når det føles riktig.

FacebookInstagram