Ukens bilde, Robin Jenssen

Her i nord er det fortsatt vinter.

Robin Jenssen

1970 modell bosatt i en liten bygd en mil fra Narvik by innerst i Ofotfjorden. Fotograf med forkjærlighet for det tradisjonelle uten at det skal sette
begrensninger i kreativ utfoldelse når humøret tilsier det! Naturlig nok opptatt av den nord norske naturen og kystkulturen.

Facebook