Ukens bilde, uke 10, 2019

Home/Nytt fra NN, Ukens bilde 2019/Ukens bilde, uke 10, 2019

Ukens bilde, uke 10 – 2019

Portrett av lomvi, av varianten ringvi, som sitter på en snøskavl i fuglefjellet på Hornøya i Finmark tidlig i april. Lomvi er en tøff alkefugl som kan dykke til over 150 meters dybde og som ankommer hekkehyllene i stupbratte fuglefjell mens de enda er dekt av snø. Arten er imidlertid svært sårbar for vår negative påvirkning på naturen, i form av overfiske og menneskapte klimaendringer. Lomvi har hatt en bestandsnedgang på over 80% på 50 år og regnes i dag som en kritisk truet art.
Bård Bredesen

Bård Bredesen

Bård Bredesen

Bård er utdannet zoolog fra Universitetet i Oslo, ansatt som naturforvalter i Oslo kommune.

Han fotograferer det meste av natur og aktiviteter i natur, men bruker mye av sin tid på å dokumentere og illustrere urørt natur, kulturlandskaper, bynatur, friluftsliv og ulike miljøtiltak. Fugler, hval, amfibier, reptiler, humler, sommerfugler og øyenstikkere har særlig preferanse.

Tlf 90210082

Ukens bilde 2018

Leave A Comment