Ukens bilde, Bård Bredesen

Foto: Bård Bredesen

Portrett av lomvi, av varianten ringvi, som sitter på en snøskavl i fuglefjellet på Hornøya i Finmark tidlig i april. Lomvi er en tøff alkefugl som kan dykke til over 150 meters dybde og som ankommer hekkehyllene i stupbratte fuglefjell mens de enda er dekt av snø. Arten er imidlertid svært sårbar for vår negative påvirkning på naturen, i form av overfiske og menneskapte klimaendringer. Lomvi har hatt en bestandsnedgang på over 80% på 50 år og regnes i dag som en kritisk truet art.

Bård Bredesen

Bård Bredesen (født 1964) fra Nesodden er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo, og arbeider til daglig som naturforvalter i Oslo kommune.
Han bruker mye av sin tid til å dokumentere og illustrere bevaringsverdig natur, naturinngrep, andre miljøproblemer og positive miljøtiltak. Skog, kulturlandskaper, bynatur og friluftsliv er yndete motiver. Han tar bilder som bidrar til å få øynene opp for naturfenomener og naturkvaliteter som få har kjennskap til. Bård er også en ivrig plante- og dyrefotograf, som foretrekker å ta bilder som forteller hvordan artene lever og hvordan de blir påvirket av oss mennesker. Han har gode bilder av mange truede arter og svartelistede arter.

Bård selger bilder gjennom bildearkivet Naturarkivet.no, som han driver sammen med to andre erfarne fotografer med biologiutdannelse, brennende engasjement for naturen og omfattende kunnskap om biologisk mangfold, økologi og naturforvaltning.

 Facebook

Ukens bilde i 2019:

no images were found

 

Ukens bilde i 2018