Vill vakker og sårbar

Naturfotografene Pål Hermansen, Magnus Reneflot, Ove Bergesen og Svein Grønvold sammen med statssekretær Heidi Sørensen under åpningen av utstillingen. Foto: Miljøverndepartementet.

Naturfotografene Pål Hermansen, Magnus Reneflot, Ove Bergesen og Svein Grønvold sammen med statssekretær Heidi Sørensen under åpningen av utstillingen. Foto: Miljøverndepartementet.

Statssekretær Heidi Sørensen åpnet Norske naturfotografers utstilling ”Vill, vakker og sårbar” på Rådhusplassen i Oslo onsdag 1. september 2010.
Utstillingen er produsert av Norske naturfotografer som en markering av FNs naturmangfoldår 2010, og fokuserer på truede arter og naturtyper.  I Norge er rundt 2000 arter truet med utryddelse og mange av disse artene lever i naturtyper som også er i ferd med å forsvinne.  Utstillingen viser det ypperste av norsk naturfotografi gjennom 30 store plater.

norske_naturfototgrafer_naturmangfold_utstilling-1

Leave A Comment