Ukens bilde, Kim Abel

Foto: Kim Abel

Å heve blikket – Ordtaket fikk en ny mening for mitt vedkommende etter at jeg gikk til innkjøp av en drone vinteren 2017. Ikke så enkel å ha med seg på tur, men de gangene en prioriterer å få med seg dronen kan belønningen bli nye og spennende bilder. Bildet jeg viser denne uken er fra en padletur i Nordmarka høsten 2017. Jeg er kjent i området fra tidligere turer og jeg hadde på forhånd tenkt meg ut enkelte plasser som kunne egne seg for «ovenifra og ned» bilder. Plassen måtte ha et landskap som ga variasjon og spennende strukturer. I overgangen mellom Pershusvann og Buvann var det en slik plass som jeg visste kunne gi spennende utsnitt, en smal passasje med steiner og små øyer. Høstfargene ga et ekstra piff i bildet.

Kim Abel

Kim er utdannet zoolog/økolog fra Universitetet i Oslo og jobber til daglig i stiftelsen BioFokus med kartlegging av biologisk mangfold, samt i Statens naturoppsyn. Kulturlandskap og skog har vært hans hovedarbeidsområder de siste årene. Kims kunnskap fra jobb har han også tatt med seg i sin fotografering. Kjennskap til områder med sjeldne arter og truet natur gjør at han kan fotodokumentere arter og miljøer som få har kjennskap til. Han er allsidig som fotograf og jobber med hele spekteret fra ekstrem makro til landskap, og fra moser og sopp til isbjørn og hval.

Instagram Facebook