Monthly Archives: oktober 2020

Ukens bilde, Pål Brenne

Grønt skifte? Hele samfunnet prøver å omstille seg i mer miljøvennlig retning, men ikke alle tiltak er til beste for naturen. Her har [...]

Ukens bilde, Øystein Søbye

Fem av åtte familiegrupper i ulvesonen – der ulven skulle ha forrang – skal nå utryddes. Denne ulven tilhører en av de flokkene [...]