Årsmøte med fem nye medlemmer!

Fem nye medlemmer valgt inn på årsmøtet!

13 av foreningens medlemmer hadde funnet veien til foreningens årsmøte på willas contemporary Gallery i Oslo. Ellen som leder galleriet fortalte oss om utstillingen som nå hang oppe, deretter fikk vi en innføring i hvordan galleriene jobber og hvordan kunstnere blir tatt inn. En ganske så annen verden en den vi til daglig opererer i.

Etter gjennomgang av årsmøtesaker og valg der leder Kai Jensen ble valgt for to nye år var det tid for gjennomgang av nye søkere. Ikke mindre en syv søkere sto på listen, hver med søknad, arbeidsprøver og 100 utvalgte bilder. Etter gjennomgang av søknader og opptelling av stemmer var det 5 søkere som skilte seg ut og ble tatt opp som medlemmer.

Våre fem nye medlemmer, Pål Brenne, Tommy Solberg, Henrik Strømstad, Bård Øyvind Bredesen, Arild Edland Solberg.

Vi gratulerer og ønsker velkommen.