Ukens bilde

Ukens bilde, Tom Dyring

Svømmesnipe fotografert fra flytende kamuflasje, rett mot solstripa. Bildet er tatt på Island. Tom Dyring [...]

Ukens bilde, Aleksander Myklebust

Jeg hadde lenge drømt om å reise til Antarktis og få se det islagte kontinentet med de fantastiske skapningene som lever der. En [...]

Ukens bilde, Pål Brenne

Grønt skifte? Hele samfunnet prøver å omstille seg i mer miljøvennlig retning, men ikke alle tiltak er til beste for naturen. Her har [...]

Ukens bilde, Øystein Søbye

Fem av åtte familiegrupper i ulvesonen – der ulven skulle ha forrang – skal nå utryddes. Denne ulven tilhører en av de flokkene [...]

Ukens bilde, Arnfinn Johansen

Jeg hadde satt av fire dager til å fotografere polarrev på på Svalbards fastland, og fotograferingen foregikk om sommernatta når det var varmt [...]

Ukens bilde, Lars Andreas Dybvik

Jeg var på konsert og hørte på Wagnerorgelet i tverrskipet i Nidarosdomen. Hver gang organisten slapp siste akkord, hang den igjen i rommet [...]