IFWP kongress i Spania

Tekst og Foto: Svein Grønvold

Pål Hermansen og Svein Grønvold deltok på årets IFWP kongress som denne gangen ble arrangert av den spanske naturfotoorganisasjonen AEFONA i slutten av april. Kongressen var lagt til La Alberca en liten fjellandsby en times kjøretid sør for universitetsbyen Salamanca (eller tre timers kjøring sørvest for Madrid). Området ligger helt nord i det som er kjent som Extramadura – et høysletteområde dominert av korkeiker, dyrket mark, beitemark og åsrygger, men også fjell opp i nesten 2000 meter.

AEFONA hadde lagt opp et flott program for de fire dagene vi var der. Det omfattet landskapsfotografering med innslag av elveraviner og fjellandskap, kurs i nattfotografering og fotografering av gribber fra kamuflasje i et naturreservat. Sistnevnte var nok høydepunktet for oss som ikke var så kjent med disse artene fra før. I tillegg til gåsegribber og munkegribber var det også tett med glenter og ravner samt en rev på hyppige besøk for å stjele fra åte.

IFWPs styre ser ut til å slite med indre motsetninger og en (for oss) litt uklar ambisjon om hva foreningen ønsker å utrette. Uansett er disse kongressene en fin måte å bli kjent med andre mennesker med samme interesse, og etter noen års deltakelser begynner vi å treffe «gamle kjente». Neste års IFWP kongress ser ut til å bli i Slovakia. Styret i NN skal sørge for informasjon om neste års kongress så fort vi mottar innbydelsen.

NNs medlemmer høstet år om annet mange premier i den årlig fotokonkurransen som arrangeres i forbindelse med IFWP kongressen. Dessverre har vi ikke deltatt på mange år og dette bør vi derfor gjøre noe med. Nivået på de premierte bildene er ikke høyere enn at NNs medlemmer fremdeles har muligheter til å hente hjem heder og ære.

Leave A Comment