IFWP

IFWP har etter et turbulent år endelig fått ristet av seg de gamle fotlenkene med røtter i
Frankrike og blitt en bedre og mer åpen organisasjon. Etter svært mye fram og tilbake
er websiden nå oppe og går igjen (det gamle styret ville ikke oppgi passord, så den måtte
”hackes” av det nye styret!) og kasseren har fått overført pengene som var holdt tilbake.
Det betyr at den nye presidenten og ildsjelen José Benito Ruiz har fått hjulene i gang
igjen.

Undertegnede var i Spania i slutten av juli på styremøte og vi gikk i gjennom en del av den nye
strategien. Det blir fokus på naturvernprosjekter (en egen gruppe er opprettet som man
oppfordres til å melde seg på, se notat på websiden) og fotokurs som José gradvis
oversetter og legger ut. Han har 5 millioner nedlastinger på sine fotokurssider på
spansk og er i tillegg til Spania svært aktiv mot Sør-Amerika!

Det har allerede kommet flere nye medlemsorganisasjoner og et litt improvisert
årsmøte ble avholdt i Spania i september. Den første konkurransen under det nye
regimet er avholdt på en god måte. Dessuten er det inngått avtale med et par områder i
Spania hvor det er utleie av fotoskjul til spesielt gunstige priser for IFWP- medlemmer.
Dette nettverket ønskes utbygd etter hvert. Hit kan våre medlemmer dra og samtidig
støtte naturvernarbeidet.

José er flink til å skaffe sponsorer, både til konkurransen og selve IFWP, så
grunnlaget for god aktivitet er til stede. Det fordrer imidlertid at medlemmene (også
NN-ere) engasjerer seg i det som skjer.
Foreningen er ellers på jakt etter arrangører for årsmøtene i 2018 og 2019. NN kan
kanskje være en kandidat for å bidra her.

NN støtter IFWP sitt arbeide og ber alle intereserte følge med på deres hjemmeside IFWP

Pål Hermansen styremedlem IFWP

Foto: Pål Hermansen

Foto: Pål Hermansen

Foto: Pål Hermansen
Thirty years of shared passion

In May 1980, the final draft of Federation’s statutes was registered and the association officially became an «International Association according to the French 1901 law» under the name of Fédération Internationale de la Chasse Photographique *- International Federation of Wildlife Photography (IFWP). And, since 1980, every single year but one, our member associations representatives and fellow members have met for a few days to share about what is a hobby for some, a job for other, but a passion for all: Wildlife Photography, its practice, its present and its future.

IFWp startet i 1978 i Strasbourg, Frankrike. Flere av de som startet opp var tidligere jegere som hadde byttet ut våpen med kamera. Nå ønsket de å sette søkelys på miljøvern og formidle naturkunskap ut til flere. I dette arbeidet er internasjonalt samarbeid viktig, og en alianse av fotoklubber i Europa ble med.

 

I dag er følgende land med: Belgia, Czechia, Denmark NaturFotografer i Danmark (NFD), Finland Finnish Nature Photographers Association, Finland Professional Nature Photographers of Finland (PNF), Great-Britain, Hungary, Netherlands, Norway Norske Naturfotografer /NN, Slovakia, Spain, Sweden PhotoNatura (PN), Switzerland, Spain Asociación Fotografía en Estado Puro (AFEP) , France, Poland, Spain Asociación Aragonesa de Fotógrafos de Naturaleza (ASAFONA).