Naturens mest ondskapsfulle skapning

Bård Løkens artikkel i tidsskriftet Camera Natura nr 3. 2017 har skapt mer ståhei en Bård selv kunne se for seg. Teksten i artikkelen er hentet fra en Pecha Cutcha forestilling Bård hadde på Norsk Naturfotofestival. Under bilde av en ulv skrev Bård- «Naturens mest ondskapsfulle skapning har de siste årene invadert skogene i Hedmark. det har blitt så ille at i dag turde jeg ikke dra på tur! Jeg dro heller til Skogmuseet på Elverum for flåtten (fästingar) trekker sjelden innendørs.»

Noen har åpenbart ikke fått med seg at det er flåtten Bård sikter til som den mest ondskapsfulle skapningen. En radiokanal fra Danmark var på tråden til Bård en tidlig morgen og ville ha en forklaring, også en rekke mail har dukket opp i Bård´s innboks. I et brev til Bård spør en også om hvordan Norske Naturfotografer/NN kan huse medlemmer med en slik oppfatning. I sitt tilsvar til de som har henvendt seg svarer Bård: » Jeg vil anta at du forstår at hele artikkelen er humor/ fiksjon, og i den omtalte teksten har jeg tillatt meg en skämt hvor jeg benytter meg av et argument som ofte brukes mot varg. I deler av Hedmark er det mennesker som uttaler at de ikke tør å gå ut fordi det har blitt så mye varg i skogene. Derfor har jeg skrevet en tekst med samme argumentasjon ovenfor fästingar. Jeg har altså snudd det hele på hodet.
Jeg er enig med deg i at både Camera Natura og Norsk Naturfotografer/ NN bør følge etiske minstestandarder. Det synes jeg du skal føle deg trygg på at de gjør.
Mitt skämt er kanskje å gå litt langt på bekostning av fästingar, men teksten er som nevnt ment som et humoristisk innspill i diskusjonen rundt varg.»