Ny hjemmeside

Ny hjemmeside er nå på plass, sidene skal fungere bra på ulike medier, og være enkle og oppdatere.
Hvis du har kommentarer på sidene er webansvarlig Kai Jensen glad for din tilbakemelding!