Ski miljøpris til Magnus Reneflot

Foto: Nina Frydenlund

Tekst og foto: Nina Frydenlund

Prisen deles ut hvert år og komiteen begrunner årets tildeling på denne måten;

”Årets kandidat til Miljøvernprisen har vist oss det spektakulære og det verdifulle i den nære naturen. I mange år har han vært nysgjerrig, søkende og har med alltid åpne øyne formidlet det vakre og det unike i naturen vi har rett utenfor døra. Og dermed gjort det tydelig for oss andre i Ski hvilke verdier vi faktisk forvalter.”

Magnus` innsats i Norsk Naturfotofestival har blitt lagt merke til, og dermed også hans evne til å skape lokalt engasjement.

– For meg handler det om å formidle naturen og vise hvilke fantastiske verdier vi forvalter. På den måten handler det om naturvern uten å løfte pekefingeren og uten å være politisk. Dette er noe vi alle kan se verdien av uansett hvilket parti vi stemmer på. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Ski kommune som fra første stund har spilt så på lag med oss som ville lage festival her, takket en rørt festivalsjef. Ordfører Anne Kristine Linnestad sluttet seg til dette; – Vi håper du fortsetter med dette gode arbeidet i Ski kommune, og at festivalen lever i mange år framover.

Leave A Comment