Store predatorer – kan de være nyttige?

  • Foto: Tom Schandy

NN medlem Tom Schandy  er invitert til nasjonal konferanse om store rovdyr på Hamar Mandag 22. januar. Både Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet kommer. Her møtes forvaltere, forskere, politi, landbruksnæringen og naturvernere. Tittelen på Toms foredrag er: STORE PREDATORER – KAN DE OGSÅ VÆRE NYTTIGE?

På sin Facebookside skriver Tom at han vil bruke sine tilmålte minutter til å fortelle om positive erfaringer med store rovdyr – i Norden, i Afrika, i India, i Sør-Amerika og Nord-Amerika! Hvorfor det er bedre med levende rovdyr enn døde rovdyr!

Vi ønsker Tom lykke til på Hamar!