Uke 20, 2018

Ukens bilde, uke 15-2018

Ingen brushaner er helt like.

Fargen på fjærdrakta og vortene i ansiktet varierer fra hane til hane, med uendelige kombinasjonsmuligheter. Når de kommer flygende fra Afrika en gang mot slutten av mai og inntar leiken i Finnmark, er det spennende å se hvor mange jeg kjenner igjen. De er ikke nødvendigvis trofaste mot plassen der de spilte året før, men uansett det er alltid en del gamle kjenninger som dukker opp.

De finnes to hovedtyper av brushaner. Det store flertallet er mørke og hevder revir på leiken. De lyse er såkalte satellitter og operer på nåde nær en dominerende mørk hane. Det sier seg selv at de lyse har samme suksess på kjønnsmarkedet som de mørke; ellers ville evolusjonen sørget for at de døde ut med tida.

Det er bare to fuglearter i hele verden som kommer i genetisk ulike utgaver. Vekselparadismonarken på Madagaskar er den ene, og brushanen er den andre. Den blir stadig mer fåtallig. Årsaken kan være klimaendringer i områdene den bruker om vinteren og under trekket.

Knut Sverre

Knut-Sverre Horn

(Portrettfoto: Ole Martin Dahle)

Knut-Sverre Horn (født 1970) er fra Sandefjord, men er bosatt i Vadsø siden 1996. Jobber som journalist og videoreporter i NRK Finnmark.Han fotograferer i hovedsak naturen hjemme i Varanger og har en spesiell forkjærlighet for fuglelivet.Han er premiert i flere fotokonkurranser, og har blant annet to seire i European Wildlife Photographer of the Year.

HjemmesideTlf: Tlf: + 47 95 17 78 72 Profil på NN´s sider

Click edit button to change this text.

Ukens bilde 2018