Ukens bilde, Pål Brenne

Foto: Pål Brenne

Geiteramsen er en fargerik blomst som forskjønner mange ellers stygge grøftekanter og hogstflater. Her er den fotografert i grøften til en gangsti langs Glomma. Når jeg fotograferer liker jeg å finne vinkler og utsnitt som gjør at vi legger merke til det vi ellers overser og ser det vakre der vi ikke tror det finnes.

Pål Brenne

Pål er naturfotograf med særlig fokus på nærområde på Romerike, men tar også mye bilder ellers i landet og på oppdrag i utlandet. Han er journalist og redaktør i «Naturfotografen» og holder kurs og inspirasjonsforedrag i fotografering og bildebehandling. Bilder til utsmykking selges  ved kontakt på epost/telefon

Instagram Facebook