Ukens bilde, Bård Bredesen

Mange naturfotografer vil helst fotografere vår natur tilsynelatende uberørt av mennesker. Bård Bredesen elsker å ta bilder av dyr der det fremgår at de lever i et miljø påvirket av oss, slik som dette bidet av steinkobber på et skjær med Oslo by i bakgrunnen.

Bård Bredesen

Bård Bredesen (født 1964) fra Nesodden er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo, og arbeider til daglig som naturforvalter i Oslo kommune.
Han bruker mye av sin tid til å dokumentere og illustrere bevaringsverdig natur, naturinngrep, andre miljøproblemer og positive miljøtiltak. Skog, kulturlandskaper, bynatur og friluftsliv er yndete motiver. Han tar bilder som bidrar til å få øynene opp for naturfenomener og naturkvaliteter som få har kjennskap til. Bård er også en ivrig plante- og dyrefotograf, som foretrekker å ta bilder som forteller hvordan artene lever og hvordan de blir påvirket av oss mennesker. Han har gode bilder av mange truede arter og svartelistede arter.

Bård selger bilder gjennom bildearkivet Naturarkivet.no, som han driver sammen med to andre erfarne fotografer med biologiutdannelse, brennende engasjement for naturen og omfattende kunnskap om biologisk mangfold, økologi og naturforvaltning.

 Facebook