Ukens bilde, Bernt Østhus

Når snøen legger seg tidlig, trekker rypene gjerne opp i høyden, hvor de beiter i flokk i påvente av at de skal bli hvite. Dette er en overlevelsesmekanisme som gir hver enkelt rype bedre vilkår for overlevelse.

Bernt Østhus

Growing up in the mountain village of Soknedal in Sør-Trøndelag County in Norway, nature was nearby and a natural venue for spare time activities. My fascination for wildlife was developed through numerous hikes in the forest surrounding our family farm as well as hikes and hunting trips to Forelhogna National Park.

Instagram Facebook