Ukens bilde, Kim Abel

Det er ikke bare ørn som byr på gode fotomotiver i Flatanger. På vei hjem etter en vellykket tur etter havørnene landet denne gråmåka i hekkbølgene etter båten. De mørkepartiene er refleksjoner fra de skyggelagte dalsidene og de lyse partiene er refleksjoner fra himmelen.

Kim Abel

Kim er utdannet zoolog/økolog fra Universitetet i Oslo og jobber til daglig i stiftelsen BioFokus med kartlegging av biologisk mangfold, samt i Statens naturoppsyn. Kulturlandskap og skog har vært hans hovedarbeidsområder de siste årene. Kims kunnskap fra jobb har han også tatt med seg i sin fotografering. Kjennskap til områder med sjeldne arter og truet natur gjør at han kan fotodokumentere arter og miljøer som få har kjennskap til. Han er allsidig som fotograf og jobber med hele spekteret fra ekstrem makro til landskap, og fra moser og sopp til isbjørn og hval.

Instagram Facebook