Ukens bilde, Øyvind Antonsen

Foto: Øyvind Antonsen

Det har vært uvanlig mye rognebær på Østlandet i år, til stor glede for rødvingetrost og andre småfugler.

Øyvind Antonsen

Øyvind Antonsen

Øyvind Antonsen (født 1962) er bosatt i Åsnes i Hedmark. Han arbeider med ulike prosjekter, ofte i skjæringspunktet mellom natur og kultur, og med elementer av både dokumentarfoto og klassisk naturfoto. Han har blant annet utgitt bok om forlatte boplasser på Finnskogen. Han trekkes ofte mot avsidesliggende miljøer, gjerne under tøffe og vinterlige forhold. Han har i mange år holdt kurs og workshops med ulike fotografiske temaer, og er en etterspurt foredragsholder. Han har hatt en rekke utstillinger, både alene og sammen med andre, og han har publisert en rekke artikler i Naturfotografen.

Facebook