Anders Lundberg

Anders Lundberg
Anders Lundberg

Filefjell Natur folk og landskap – Dreyer, 2019

Morvikveien 191
5124 Morvik

Tlf: +47 915 87 014
Epost: anderslundberg21@gmail.com

Anders Lundberg (f. 1953) bur i Bergen. Til dagleg er han professor i geografi ved Universitetet i Bergen, m.a. med kompetanse på natur og naturforvaltning, biologisk mangfald og naturvernets historie. Han er mykje brukt som fagkonsulent av Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn (SNO), fylkesmennene m.fl.

Sia 2014 har Anders vore leiar av BioFoto Hordaland, og har vore med på å bygge opp den organisasjonen frå starten. Han leiar turar og ekskursjonar, både på universitetet og med naturfotografar, i Noreg og i utlandet. Han har gitt ut fire bøker på eigenhand, og har bidratt med kapittel i mange andre. Han er ein ivrig føredragshaldar, alltid illustrert med eigne bilde, og han har hatt fleire utstillingar. Han er fagredaktør for feltet naturforvaltning i Store norske leksikon.

Facebook