Foto: Lars Andreas Dybvik

Foto: Lars Andreas Dybvik

 

 

 

 

 

 

 

VILKÅR FOR OPPTAK

For å bli medlem i Norske Naturfotografer/NN godtar man foreningens vedtekter (kan leses her, eller fås tilsendt fra sekretær). Videre kreves det at søker er helt eller delvis profesjonell. Det vil si at søkeren må ha en profesjonell innstilling og en viss omsetning. Noen fast beløpsgrense er ikke satt, men søkeren må legge ved omsetningsoppgaven for siste regnskapsår eller annen relevant informasjon for å dokumentere sin næringsvirksomhet. Sammen med søknaden må det også legges ved følgende:

      • 100 bilder (s/h, fargekopier eller jpg-filer i tilnærmet pixelstørrelse 1920*1080).

Arbeidsprøver bestående av

  • Eksempler på publiserte bilder, bøker eller utstillinger m.m., eller
  • en eller flere filmer (video) med en samlet varighet på minst 30 minutter, eller
  • en kombinasjon av bilder, film og eksempler på publiserte bilder.

Opptak skjer med simpelt flertall på foreningens årsmøte. Det legges stor vekt på søkerens faglige dyktighet og arbeidsprøvene bør holde høy kvalitet.

Søknadsfrist er 10. januar. Klikk på linken under for å laste ned PDF søknadsskjema.

Søknadskjema

Leave A Comment