Opptak

Foto: Kai Jensen

VILKÅR FOR OPPTAK

For å bli medlem i Norske Naturfotografer/NN godtar man foreningens vedtekter (kan leses her, eller fås tilsendt fra sekretær). Videre kreves det at søker er helt eller delvis profesjonell. Det vil si at søkeren må ha en profesjonell innstilling og en viss omsetning. Noen fast beløpsgrense er ikke satt, men søkeren må legge ved omsetningsoppgaven for siste regnskapsår eller annen relevant informasjon for å dokumentere sin næringsvirksomhet. Sammen med søknaden må det også legges ved følgende:

      • 100 bilder (s/h, fargekopier eller jpg-filer i tilnærmet pixelstørrelse 1920*1080).

Arbeidsprøver bestående av

 • Eksempler på publiserte bilder, bøker eller utstillinger m.m., eller
 • En eller flere filmer (video) med en samlet varighet på minst 30 minutter, eller
 • En kombinasjon av bilder, film og eksempler på publiserte bilder.

Styret i Norske Naturfotografer/NN foretar en gjennomgang av alle søkere i forkant av årsmøtet, og gjør en skjønnsmessig vurdering av søknadene både i forhold til bildekvalitet og generell profesjonalitet og økonomien søkerne framviser, i tråd med foreningens formålsparagrafer og vedtekter. Styret redegjør for den enkelte søker som kommer videre, dette gjøres i en innstilling for årsmøtet. Søkere som ikke innfrir kravene, vil ikke bli nevnt ved navn for årsmøtet.

Opptak skjer med simpelt flertall på foreningens årsmøte. Det legges stor vekt på søkerens faglige dyktighet og arbeidsprøvene bør holde høy kvalitet.

Søknadsfrist er 10. januar. Klikk på linken under for å laste ned PDF søknadsskjema.

Søknadskjema

4 Comments

 1. Per Holmen 27. november 2019 at 19:56 - Reply

  Hei,

  Vil gjerne bli medlem.

  • Roger Brendehagen 27. november 2019 at 20:00 - Reply

   Hallo Per!
   Takk for en hyggelig henvedelse!
   Les opptakskravene og send inn din søknad innen 10. januar
   Link til opptak: http://norskenaturfotografer.no/opptak/

   Fotohilsen fra
   Roger Brendhagen
   Sekretær

 2. Svein Walther Hiis 30. november 2019 at 14:42 - Reply

  Hei, kunne tenkt meg opptak – men det filmkravet til folk som er opptatt av fotografi og aldri naturfilm på 30 minuttersvarighet gjør det hele vanskelig synes jeg. Synd fordi jeg godt kunne tenkt meg å bli medlem. Hilsen Svein W Hiis

  • Roger Brendehagen 30. november 2019 at 14:44 - Reply

   Hallo Svein!
   Takk for en hyggelig henvedelse!
   Les opptakskravene og send inn din søknad innen 10. januar – selv om du ikke har filmmateriale, så kan du sende inn arbeidsprøver og bilder
   Link til opptak: http://norskenaturfotografer.no/opptak/

   Fotohilsen fra
   Roger Brendhagen
   Sekretær

Leave A Comment